24.สมุนไพรขยายหลอดเลือดในสมอง

------------------------------------------------------------------------
24.สมุนไพรขยายหลอดเลือดในสมอง

สรรพคุณ

ขยายหลอดเลือดในสมอง แก้เส้นเลือดในสมองตีบ

ทานตอนตี 5 - 6 โมงเช้า 2 เม็ด,
ตอน 1 - 3 ทุ่ม 2 เม็ด
พร้อมใช้น้ำมันมนต์ทานวดที่ศรีษะทุกครั้ง

บรรจุ 100 เม็ด , 200 บาท