4.สมุนไพรแก้โรคไต

------------------------------------------------------------------------
4.สมุนไพรแก้โรคไต

สรรพคุณ

แก้โรคไตอักเสบ ไตพิการ แก้กษัย
ขับปัสสาวะ แก้นิ่วในไต

ทานตี 5-6 โมงเช้า 3 เม็ด,
บ่าย 2-4 โมง 4 เม็ด,
ตอน 4-5 ทุ่ม 2 เม็ด

บรรจุ 100 เม็ด 100 บาท