59. สมุนไพรคลายเส้น

------------------------------------------------------------------------
59. สมุนไพรคลายเส้น

สรรพคุณ

แก้อาการเส้นตึง เส้นพิการ
เอ็นคอด เอ็นเป็นก้อน

ทานครั้งละ 4 เม็ด เช้า กลางวัน เย็น เวลาท้องว่าง

บรรจุ 20 เม็ด , 50 บาท