65. สมุนไพรแก้หัวใจขาดเลือด

------------------------------------------------------------------------
65. สมุนไพรแก้หัวใจขาดเลือด

สรรพคุณ

แก้หัวใจขาดเลือด เพิ่มภูมิคุ้มกัน
คลายประสาท แก้หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ

ทานครั้งละ 3 เม็ด
เช้า - กลางวัน - เย็น เวลาท้องว่าง

บรรจุ 20 เม็ด , 100 บาท