66. สมุนไพรแก้พิษยาเสพติดทั้งปวง

------------------------------------------------------------------------
66. สมุนไพรแก้พิษยาเสพติดทั้งปวง

สรรพคุณ

บรรเทาอาการเมาค้าง อยากยา
ลดอาการเสพติด ทำให้อาเจียน
แก้อาการลงแดง ช่วยระบายและขับสารพิษ

ทานครั้งละ 3 เม็ด
เช้า - กลางวัน - เย็น เวลาท้องว่าง

บรรจุ 20 เม็ด , 150 บาท